Nederlandse Brouwers

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Bier is een prachtig natuurproduct dat bestaat uit 4 ingrediënten: water, mout, hop en gist. Van oudsher spelen bierbrouwers een belangrijke rol in de circulaire economie. De biersector werkt aan een zo hoogwaardig mogelijke inzet van organische reststromen zoals water en bierbostel. Ook de niet-organische reststromen worden optimaal benut.
Bij de vergisting van afvalwater tot biogas kunnen brouwerijen bijvoorbeeld wel tot 18% in hun eigen energiebehoefte voorzien. Bierbostel (overgebleven mout en hopresten) vindt weer een hoogwaardige tweede bestemming in de vorm van nat veevoeder, waardoor eiwitrijke alternatieven zoals soja worden beperkt.
Ook bij de productie van verpakkingen speelt de circulaire economie een belangrijke rol. Sinds jaar en dag zijn Nederlandse brouwers actief om hun verpakkingsbeleid te verbeteren volgens de punten reduce, reuse, recycle en renew. Bij de productie van de bruine retourflessen is bijvoorbeeld 70% van het gebruikte materiaal afkomstig van bruine scherven uit de glasbak. Dit levert zowel economische als milieuwinst op.  
Binnen de biersector wordt in samenwerking met andere stakeholders constant gezocht naar innovaties waardoor reststromen nog beter worden benut. Ook komende jaren zetten we ons verder in om gezamenlijk de circulaire economie nader vorm te geven.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Nederlandse Brouwers wil stakeholders in de bierketen een platform bieden voor de uitwisseling van kennis die bijdraagt aan de circulaire economie. Tevens wordt onderzoek naar verduurzaming in de bierketen ondersteund.
Door het stellen van duurzame ambities voor het jaar 2020 en tussentijdse monitoring laten we zien hoe de biersector nu al verduurzaamt en zijn we in staat om focus op de juiste onderwerpen te leggen.  
Ook op het gebied van duurzame verpakkingen is in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan. Door middel van het brancheverduurzamingsplan verpakkingen van de Nederlandse levensmiddelenindustrie zal deze kennis worden gedeeld en verder worden aangescherpt.

Cees-Jan Adema, Nederlandse Brouwers