Stg. Just For Good Foundation

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Projectidee Valorisatie van capsaïcine uit chilli pepper pulp residuën afkomstig uit de internationale voedingsindustrie (misoogst, sambal, chilisaus, chilikruiden) t.b.v. het gebruik in de agrosector als biologisch bestrijdingsmiddel, in de farmaceutische indsutrie als werkzame stof voor warmtepleisters en crèmes en in de gezondheidssector als voedingsupplement voor gewichtscontrole.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Kennis over capsicum als grondstof in de voedingsmiddelenindustrie; ik heb onderzoek verricht naar de verduurzaming van de chili peper keten wereldwijd met ondersteuning van subsidie van het MinEZ via MVO Nederland. Contacten met 's werelds grootste producenten van chili pulp / chili mash oftwel grondstof voor sambal.
Levering van grondstof (biomassa) voor onderzoek en t.b.v. continue aanvoer van reststromen ter verwerking (extractie capsaicine). Technologie; contact met buitenlandse start-up actief in de ontwikkeling van synthetisch capsaicine. Afzetkanalen: contact met grote wereldmarktspelers die actief zijn in de agro, healthcare and food supplement sector. Kennis en ontwikkeling: contact Wageningen UR en TNO alwaar het idee ter toesting ligt ihkv de Taks Force CE in Food en Agri.

Steinfeldt, Stg. Just For Good Foundation