biomimicryNL

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Onze ambitie is om met behulp van. biomimicry (innovatie geïnspireerd door de natuur) bij te dragen aan een circulair Nederland in 2050. Een circulaire economie (CE) bestaat al in de natuur; door te leren van de vormen, processen en systemen die daaraan ten grondslag liggen en die te vertalen naar onze samenleving kunnen we de transitie versnellen. De natuur leert ons hoe te besparen op materiaal en energie, hoe levensvriendelijk te produceren, hoe grondstoffen- en materiaalstromen te hergebruiken, maar ook hoe in kringlopen te organiseren en welke principes en mechanismen dit mogelijk maken (de organisatiekundige opgave). Ons inziens loopt het bedrijfsleven het risico de CE te organiseren op een lineaire manier. Het grootste risico van een succesvolle implementatie van de CE is dat bedrijven voornamelijk focussen op het eindproduct en investeren in technologie, , terwijl ze de noodzaak om ook hun interne organisatie af te stemmen op de CE negeren, terwijl dit juist nodig is om de transitie te realiseren.  

Met behulp van biomimicry kunnen op vorm-, proces- en systeemniveau interventies worden gepleegd die de transitie naar een CE versnellen. In de meest praktische zin is biomimicry een manier om duurzame oplossingen te vinden door blauwdrukken, chemische recepten en ecosysteem-strategieën te lenen van de natuur. In de meest transformerende zin brengt biomimicry het menselijk bestaan weer in harmonie met de natuurlijke processen van de aarde.
Het is dan ook onze ambitie en inzet om biomimicry onderdeel te laten worden van de dagelijkse innovatiepraktijk en het verder in te bedden in onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en beleidsvorming. Dit alles zodat een CE kan ontstaan, we condities creëren die bevorderend zijn voor al het leven, en we ons, als soort, goed leren aan te passen aan de leefcondities, grenzen en limieten die onze planeet ons stelt, in navolging van al die miljoenen organismen die ons voorgingen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij brengen 3.8 miljard R&D naar de ontwerptafel. Biomimicry staat garant voor een nieuw innovatie perspectief - van de gebouwde omgeving en verpakkingen van consumentengoederen, tot organisatorische ontwikkeling en groene chemie.  Ons consulting team van biologen, bedrijfskundigen en ontwerpers werkt met klantenteams om de in de natuur beproefde strategieën te integreren in producten, organisaties en diensten. Onze centrale thema’s zijn: CE, architectuur/gebouwde omgeving, finance, sociale innovatie en product design. Wij zijn verbonden aan Biomimicry 3.8 en initiator van de Europese Biomimicry Alliance en hebben daarmee een wereldwijd netwerk van ‘biomimics’ die hun expertise in de diverse prioritaire thema’s hebben.

Wij beschikken over een gemotiveerd team met diverse gecertificeerde biomimicry experts die helpen met:

  • Consulting -  Op zoek naar nieuwe innovatiekansen? Wij helpen organisaties met de juiste biologische intelligentie te verbinden om een oplossing te vinden. Wij adviseren bedrijven en overheid, organiseren business break through sessies, ondersteunen bij implementatie; begeleiden het biomimicry innovatieproces, en voorzien in matchmaking met inhoudelijke
  • De duurzaamheid van een product, organisatie of de dienstverlening verbeteren?  Wij laten organisaties kennismaken met diepe ontwerpprincipes van de natuur die helpen gunstige voorwaarden voor het leven, en daarmee duurzaamheid te creëren.

Onze andere diensten:

  • Wij ontwikkelen en geven workshops/trainingen aan professionals
  • Onderwijsontwikkeling (curriculum, onderwijsmateriaal/lespakketten, colleges etc.)
  • Lezingen op maat en interactieve sessies  

Saskia van den Muijsenberg, Stichting biomimicryNL