Synerco Communicatie

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Transitie vraagt technische innovatie en know-how. Maar veel is al mogelijk: juist het motiveren en verbinden van partijen is essentieel. Dat vraagt om kennis en kunde: niet alleen technisch, maar juist op het gebied van organisatie en communicatie. Synerco Communicatie doet precies dat: we zetten mensen in beweging en zorgen voor draagvlak binnen en buiten uw organisatie. Voor ons is het simpel: écht ondernemerschap is volhoudbaar ondernemerschap, échte innovatie is alleen die innovatie die rekening houdt met de veranderende wereld: de schaarste aan grondstoffen, het milieu, de veranderende publieke opinie en het klimaat.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Transitie vraagt vaak om een nieuwe manier van organiseren en communiceren. Wij spreken de taal van de overheid, van het bedrijfsleven, het onderwijs en van de burgers. Nieuwe vormen van circulaire business vragen om nieuwe verbindingen, samenwerking in de keten, het tijdig betrekken van marktpartijen, het creëren van draagvlak bij alle partijen - intern en extern. Synerco Communicatie biedt een heel scala aan diensten die u hierbij helpen. We organiseren zeer doelgerichte samenwerkingssessies, bieden training en coaching voor het management en de werkvloer, zorgen voor zeer functionele ondersteunende schriftelijke en visuele communicatie en helpen u bij het organiseren van de transitie in uw bedrijf, organisatie of afdeling.
U kunt contact opnemen via: synerco@xs4all.nl

Maarten Barckhof, Synerco Communicatie