Kon. Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Hout is een belangrijke hernieuwbare grondstof. De VVNH heeft, als de representatieve werkgeversorganisatie van importeurs en handelaren in hout en plaatmateriaal, samen met collega-organisaties in de houtsector het Actieplan Bos en Hout opgesteld. Het plan is tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 door vele partijen, waaronder de overheid, ondertekend. Het richt zich o.a. op de aanleg van bos, het duurzame beheer ervan en stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en houtproducten in Nederland. Het is de ambitie van de VVNH om  duurzaam geproduceerd hout tot 'de norm' in Nederland te maken en het marktaandeel van hout en houtproducten substantieel te laten groeien. De VVNH richt zich daarvoor op het tot stand brengen en mede uitvoeren van het convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer en het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland en het mede uitvoeren van het Actieplan Bos en Hout.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De VVNH zet zich met medewerkers en middelen in om samen met collega-organisaties in de houtsector het aandeel hout en houtproducten in Nederland te laten groeien. De aandacht gaat daarbij uit naar het wegnemen van belemmeringen en naar samenwerking met relevante partijen in o.a. de hout- en bouwsector.

Paul van den Heuvel, Directeur Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen