Transitieteam Consumptiegoederen

In deze samenstelling is het transitieteam van start gegaan:

Naam Organisatie
Anne-Marie Rakhorst Voorzitter (Duurzaamheid.nl)
Vera Dalm Vicevoorzitter (Milieu Centraal)
Ton ter Grote Secretaris (Rijkswaterstaat)
Dick Hoogendoorn Vereniging Afvalbedrijven
Olaf Prinsen NVRD
Jeroen Hinfelaar Nuovalente
Jelmer Vierstra Natuur & Milieu
Antoine Heideveld Het Groene Brein
Tanja Roeleveld Landal GreenParks
Stephanie Ripken IKEA
Natascha Spanbroek Gemeente Amsterdam
Marije Boekkooi Duurzaamheid.nl
Arnoud Passenier Ministerie van IenM
Sanne Westra Ministerie van IenM
Carsten Wentink Ministerie van IenM
Jacqueline Rohde Rijkswaterstaat
Mattheüs van de Pol Ministerie van EZ