Transitieteam Kunststoffen

In deze samenstelling is het transitieteam van start gegaan:

Naam Organisatie Mail
Jos Keurentjes Voorzitter (TNO) jos.keurentjes@tno.nl
Annette Augustijn Vicevoorzitter annette@augustijn.nu
Jan Kohl Secretaris (Rijkswaterstaat) jan.kohl@rws.nl
Steven de Boer SABIC steven.de.boer@sabic.com
Jelmer Vierstra Natuur & Milieu j.vierstra@natuurenmilieu.nl
Stephan Roest Corbion stephan.roest@corbion.com
Maarten Verkoren 3D Makerszone maarten.verkoren@3dmakerszone.com
Mark van Loon Pipelife Nederland mark.vanloon@pipelife.com
Freek Bakker SUEZ freek.bakker@sita.nl
Ton van der Giessen Van Werven Recycling t.vandergiessen@vanwerven.nl
Rubie van Crevel Enviu rubie@enviu.org
Daphne van den Berg KIDV DvandenBerg@kidv.nl
Geanne van Arkel Interface geanne.van.arkel@interface.nl
Richard Kooloos ABN AMRO richard.kooloos@nl.abnamro.com
Erik de Ruijter NRK deruijter@nrk.nl
Theo Stijnen Plastics Europe theo.stijnen@plasticseurope.org
Arnoud Passenier Ministerie van IenM arnoud.passenier@minienm.nl
Henny de Jong Ministerie van IenM henny.de.jong@minienm.nl
Marten Hamelink Ministerie van EZ m.hamelink@minez.nl